Share File‎ > ‎

Thủ thuật Excel

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
Xem Tải xuống
Hàm tính tổng các ô theo màu nền ô tính  11k v. 1 02:14 2 thg 2, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
Ĉ
Xem Tải xuống
Hàm chuyển dữ liệu cột thành hàng (C2: ấn chột phải chọn paste spcial, chọn Transpose)  11k v. 1 02:16 2 thg 2, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
Ĉ
Xem Tải xuống
Tạo form nhập liệu  26k v. 1 02:14 2 thg 2, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP