Hoạt động gần đây của trang web

07:53 8 thg 4, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_20160406_170009.jpg vào Hội thi "Giới thiệu sách, kể chuyện theo sách" của học viên các TTHTCĐ
07:53 8 thg 4, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_20160406_165923.jpg vào Hội thi "Giới thiệu sách, kể chuyện theo sách" của học viên các TTHTCĐ
07:53 8 thg 4, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_20160406_143518.jpg vào Hội thi "Giới thiệu sách, kể chuyện theo sách" của học viên các TTHTCĐ
07:53 8 thg 4, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_20160406_104444.jpg vào Hội thi "Giới thiệu sách, kể chuyện theo sách" của học viên các TTHTCĐ
07:53 8 thg 4, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_20160406_091830.jpg vào Hội thi "Giới thiệu sách, kể chuyện theo sách" của học viên các TTHTCĐ
07:53 8 thg 4, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_20160406_080619.jpg vào Hội thi "Giới thiệu sách, kể chuyện theo sách" của học viên các TTHTCĐ
07:53 8 thg 4, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_20160406_080542.jpg vào Hội thi "Giới thiệu sách, kể chuyện theo sách" của học viên các TTHTCĐ
07:53 8 thg 4, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã tạo Hội thi "Giới thiệu sách, kể chuyện theo sách" của học viên các TTHTCĐ
18:43 30 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã chỉnh sửa Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
18:38 30 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm FB_IMG_1454167030916.jpg vào Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
18:38 30 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm FB_IMG_1454166933581.jpg vào Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
18:20 30 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã chỉnh sửa Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
00:24 30 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã chỉnh sửa Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
00:12 30 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã chỉnh sửa Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
23:55 29 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm Screenshot_2016-01-25-15-58-10 (1).png vào Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
23:55 29 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm Screenshot_2016-01-25-15-57-50 (1).png vào Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
23:54 29 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_20160130_104058.jpg vào Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
23:54 29 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_20160130_104041.jpg vào Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
23:54 29 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_20160126_143738.jpg vào Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
23:54 29 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_20160126_133518.jpg vào Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
23:53 29 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_20160126_133247.jpg vào Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
23:53 29 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_20160126_091936.jpg vào Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
23:52 29 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_20160126_073953.jpg vào Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
23:52 29 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_20160125_083235.jpg vào Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
19:34 29 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_8009.JPG vào Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.

cũ hơn | mới hơn