Hoạt động gần đây của trang web

19:34, 29 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_8005.JPG vào Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
19:34, 29 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_8004.JPG vào Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
19:34, 29 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_8003.JPG vào Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
19:34, 29 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_8002.JPG vào Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
19:34, 29 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_8001.JPG vào Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
19:34, 29 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm IMG_7995.JPG vào Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
19:34, 29 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã tạo Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015- 2016.
19:20, 29 thg 1, 2016 Xuân Thắng Trịnh đã tạo Tin tức
17:14, 3 thg 9, 2015 Xuân Thắng Trịnh đã cập nhật SchoolSmartSchedule-SoanTKB.rar
20:45, 3 thg 5, 2015 Xuân Thắng Trịnh đã cập nhật ABBYY FineReader 12.0.101.264 Professional Edition Portable_@TAD.zip
20:45, 3 thg 5, 2015 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm ABBYY FineReader 12.0.101.264 Professional Edition Portable_@TAD.zip vào Phần mềm
20:44, 3 thg 5, 2015 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm ABBYY FineReader 12.0.101.264 Professional Edition Portable_@TAD.zip vào Phần mềm
17:58, 25 thg 1, 2015 Xuân Thắng Trịnh đã cập nhật Ladibug_PC_2.0.8_Setup.zip
17:57, 25 thg 1, 2015 Xuân Thắng Trịnh đã cập nhật Ladibug_PC_2.0.8_Setup.zip
17:55, 25 thg 1, 2015 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm Ladibug_PC_2.0.8_Setup.zip vào Phần mềm
17:49, 14 thg 1, 2015 Xuân Thắng Trịnh đã cập nhật vntols-doi so ra chu.rar
17:48, 14 thg 1, 2015 Xuân Thắng Trịnh đã cập nhật vntols-doi so ra chu.rar
17:48, 14 thg 1, 2015 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm vntols-doi so ra chu.rar vào Phần mềm
07:50, 27 thg 9, 2014 Xuân Thắng Trịnh đã cập nhật FixAttrb-hien file an.rar
07:50, 27 thg 9, 2014 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm FixAttrb-hien file an.rar vào Phần mềm
01:47, 20 thg 8, 2014 Xuân Thắng Trịnh đã cập nhật Tap huan PCGD 2014.rar
01:47, 20 thg 8, 2014 Xuân Thắng Trịnh đã đính kèm Tap huan PCGD 2014.rar vào Tài liệu
01:45, 20 thg 8, 2014 Xuân Thắng Trịnh đã xóa tệp đính kèm Tang Anh Y.rar khỏi Tài liệu
01:44, 20 thg 8, 2014 Xuân Thắng Trịnh đã cập nhật ke hoach 11-12.rar
01:44, 20 thg 8, 2014 Xuân Thắng Trịnh đã xóa tệp đính kèm ke hoach 11-12.rar khỏi Tài liệu